Programy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Repertorium - pozwy - windykacja należności System sprzedaży i kolportażu wydawnictw Sklep internetowy Ewidencja członków Oprogramowanie do zarządzania własną stroną internetową System informacji Oprogramowanie na zamówienie SQL Manager
   Pro Virtus
oprogramowanie

tel. +48 601 159 730
e-mail: info@provirtus.pl

Pro Virtus

Internetowa Kartoteka Mieszkańca
Internetowa Kartoteka Mieszkańca to usługa oferująca właścicielom przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu i nieruchomości.

Funkcjonalność
  • Kartoteka konta - informacje finansowe zawierające wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie
  • Dokumenty czynszowe - informacje o naliczonych opłatach, rozliczeniach mediów, itp. wraz z informacją o poszczególnych składnikach opłat
  • Rachunki bankowe - informacja o numerach rachunków bankowych, na które powinny być wnoszone opłaty
  • Dokumenty wewnętrzne - ważne dokumenty dotyczące spółdzielni / wspólnoty /nieruchomości (np. statut, regulaminy, uchwały, ogłoszenia, itp.).
  • Głosowania - elektroniczna forma głosowania nad uchwałami
Internetowa Kartoteka Mieszkańca jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem Pro Virtus Księgowość SM/WM.

Bezpieczeństwo
Każdy mieszkaniec nieruchomości posiada inny, unikalny kod użytkownika oraz hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu.


 
2024-07-16 15:17:14 © 2004 - 2024 Pro Virtus